Werkwijze

Ik start met een gratis kennismakingsgesprek. Zo weet u hoe ik werk en welk positief effect jullie kunnen verwachten als jullie het traject starten.

Hoe komt het dat EFT relatietherapie zo goed werkt?

Relatietherapie door middel van EFT richt zich niet op het ontwikkelen van betere communicatievaardigheden of onderhandelingstechnieken maar op het herstellen van een veilige verbinding tussen partners. Het richt zich dus op een diepere laag. Wanneer de veilige verbinding verloren lijkt te gaan, roept dat een vecht- of vluchtreactie op bij partners. De meeste verwijten en ruzies zijn eigenlijk een wanhopige roep om verbinding en een protest tegen het verlies ervan. Als er een relatieprobleem is, voelt de een zich vaak afgewezen en tekortschieten, terwijl de ander zich verlaten en eenzaam kan voelen. Dit gaat voor beiden over het verlies van verbondenheid en het ontbreken van diepgang.

Hoe ziet een therapietraject eruit?

In 2 tot 12 sessies gaan we met elkaar aan de slag om de verbinding te herstellen e/o te verdiepen. Deze gesprekken zijn onderverdeeld in:
1. Kennismaking
2. De duivelse dialoog herkennen
3. De pijnplekken vinden
4. Op een crisis/ruzie terugkijken
5. Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen
6. Kwetsuren vergeven
7. Intimiteit in de relatie
8. De liefde levend houden

Gemiddeld zijn 2 tot 12 sessies nodig van 1,5 à 2 uur. Mijn uurtarief voor is € 75,- p.p. incl. btw.